Workshops

Geschikt voor scholen, kinderdagverblijven, particuliere groepen, individuen en bedrijfsteambuildin. Workshops zijn voor minimaal vier personen en maximaal 10 personen. Reguliere workshops in Oldeberkoop duren vier weken, twee uur op zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur. Kijk op de website en groepsapp voor meer informatie. Kosten bedragen 25 euro per persoon plus belasting (21%). Individuele workshops zijn ook mogelijk. Bij boekingen buiten Ooststellingwerf worden redelijke reiskosten in rekening gebracht. Beschikbaarheid, boeking en betaling geschiedt via e-mail, ross@dreamtimearts.nl

Vogels Bijen Bladeren & Bomen

Creatief Wetenschapslaboratorium

Aboriginal Kunst & Cultuur

Een meeslepende blik op de oudste inheemse cultuur ter wereld. We kijken naar het historische perspectief van de inheemse bevolking van Australië via hun kunst en cultuur, kunstvoorwerpen, gebruiken en oude schildertechnieken. Deze workshop is geschikt voor alle leeftijden.

An immersive look at the oldest indigenous culture in the world. We look at the historical perspective of Australia’s indigenous people through their art and culture, artefacts, customs and ancient painting techniques. This workshop is adaptive to all ages.

Australische Dieren Tekenen

Leer de prachtige Australische dieren in het wild tekenen door een kunstenaar die door hen allemaal is bekrast en gebeten. Gemakkelijk te begrijpen lessen met behulp van verschillende media.

Learn to draw the beautiful Australian wildlife by an artist that’s been scratched and bitten by them all. Easy to understand lessons using a variety of different mediums.

Experimenteel Tekenen

Tekenen is niet alleen met het potlood, maar met verschillende media. Deze workshop kijkt naar het oppervlak en de relatie met het object dat de markering maakt. Deze cursus verstoort gevestigde ideeën rond tekenen en verwelkomt een gevoel voor spel om je te begeleiden op je pad van creatieve ontdekking. Voor minimaal vier personen.

Drawing is not only with the pencil but a variety of different mediums. This workshop looks at the surface and the relationship with the object making the mark. This course disrupts established ideas around drawing and welcomes a sense of play to accompany you on your path of creative discovery. For a minimum of four people

Muurschilderij

Dit is een spannend groepsproject voor 6 -24 studenten. De leerlingen werken aan het maken van een kunstwerk op groot formaat. Zodra een thema is bepaald, werken de leerlingen in tweetallen aan één onderdeel van het project. Het werk komt vervolgens samen in 6 verschillende delen om één kunstwerk te voltooien. Dit project is een voorbeeld van groepssamenwerking en gemeenschap.

This is an exciting group project for 6 – 24 students. Students work to produce a large size artwork. Once a theme is decided students work in pairs on one piece of the project. The work then comes together in 6 different parts to complete one artwork, This project is an example of group cooperation and community.

The Micro Landscape

Dit is een beeldhouwwerkplaats die gebruik maakt van gerecyclede materialen. Het is gemaakt van papier-maché, zand en verf. Studenten leren een topografische maquette ontwerpen. Dit omvat de vorm en de ontwikkeling van textuur in het oppervlak. We leren ook over kleuren die in de natuur voorkomen. Deze workshop kan over meerdere sessies worden uitgebreid.

This is a sculpture workshop that makes use of recycled materials. It is made of paper mache, sand and paint. Students learn to design a topographic maquette. This includes shape and the develop of texture in the surface. We also learn about colours found in nature. This workshop can be extended over several sessions.

Naturalistische Tekening en Milieukunst

De natuur is altijd om ons heen en is een grote inspiratiebron bij het ontwerpen van lessen voor scholen. Dit onderwerp kan het tekenen, beeldhouwen en schilderen omvatten. De lessen kunnen zo worden ontworpen dat ze aansluiten bij het schoolcurriculum, bijvoorbeeld illustraties voor schoolprojecten, evenementenposters en een diversiteit aan onderwerpen die in overleg kunnen worden georganiseerd.

Nature is around us all the time and is a great source of inspiration when designing lessons for schools. This subject can include drawing sculpture and painting. The lessons can be designed to fit in with school curriculum for example, illustrations for school projects, events posters and a diversity of topics that can be organised on consultation.

Dierentuin Dieren